تماس سریع ثبت سفارش
telegram icon

آموزش

تمام آموزش ها

تست پمپ وکیوم روغنی بوش 300 متر مکعب بعد از تعمیر با گیج دیجیتال
تست پمپ وکیوم روغنی بوش 300 متر مکعب بعد از تعمیر با گیج آنالوگ
توضیحات تعمیر پمپ وکیوم 300 متر مکعب روغنی مارک بوش
توضیحات تعمیر پمپ وکیوم 300 متر مکعب روغنی مارک بوش
نمایش میزان خلاء پمپ وکیوم وسونگ قبل از تعمیر
نمایش میزان خلاء پمپ وکیوم وسونگ بعد از تعمیر
نمایش میزان خلاء پمپ وکیوم آبی با گیج عقربه ای